Start

Rekrutacja - rok akademicki 2015/2016

kierunek GEOINFORMATYKA

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aplikowania na kierunek Geoinformatyka na rok akademicki 2015/2016. Program studiów opracowano na podstawie własnych doświadczeń edukacyjnych, wiedzy i doświadczeń płynących ze współpracy międzynarodowej oraz zapotrzebowania dynamicznie rozwijającego się rynku pracy. Oprócz podstaw teoretycznych, duży nacisk został położony na umiejętność w posługiwaniu się najnowszymi programami i przyrządami wykorzystywanymi w geoinformatyce. Dzięki temu kształceni są interdyscyplinarni specjaliści, merytorycznie oraz praktycznie przygotowani do podjęcia pracy w sektorze państwowym i prywatnym, gdzie aspekty geograficzne łączą się z informatyką.

 

Kalendarz rekrutacyjny:

31 marca 2015 r. - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów na stronie www.irk.umcs.pl;

7 lipca 2015 r. - zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia;

13 lipca 2015 r. - ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie IRK;

15 - 17 lipca 2015 r. - przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;

20 lipca 2015 r. - ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca;

21 - 22 lipca 2015 r. - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy;

24 lipca 2015 r. - ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca;

27 - 28 lipca 2015 r. - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy;

 

Więcej informacji na stronie: https://irk.umcs.lublin.pl/ oraz http://geoinformatyka.umcs.lublin.pl/