Start

GIS Day 2013 na WNoZiGP

20 listopada b.r. w trzech salach komputerowych Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, pod patronatem firmy ESRI, odbyły się warsztaty GIS Day 2013. Program warsztatów został stworzony przez pracowników Pracowni Geoinformacji a prowadzącymi byli studenci Wydziału. Jak co roku impreza ta przyciągnęła rzeszę uczniów, którzy mogli zapoznać się z nowymi trendami w rozwoju Nauk o Ziemi. Ponad 100 uczniów z Lubelskich szkół średnich mogło zrobić swój pierwszy krok w technologii GIS i wykonać swoją pierwszą mapę w życiu. Dotąd każdy z uczniów myślał, że wykonanie mapy jest zajęciem żmudnym i musi zająć się nim specjalista z zakresu kartografii. Podczas warsztatów mogli się jednak przekonać, że mapa wykonana samodzielnie ma większą wartość dla ucznia, niż setki map w atlasach.

Poza warsztatami za zakresu tworzenia map przy użyciu aplikacji ARC GIS Explorer Online, uczniowie mieli także możliwość zapoznać się z szeroko stosowaną obecnie technologią GPS. Firma Apogeo udostępniła dwa zestawy profesjonalnych urządzeń GPS, dzięki którym uczniowie mogli odnajdować punkty naniesione wcześniej przez prowadzących.

Organizatorom GIS Day 2013 na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarce przestrzennej, mgr. Piotrowi Bednarczykowi i dr. Marcinowi Siłuchowi przyświecało łacińskie motto: alteri vivas oportet, si vis tibi vivere - musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie. Seneka.

Zdjęcia z wydarzenia dostępne są w galerii. Do końca listopada ogłoszeni zostaną zwycięscy na najlepszą mapę wykonaną w aplikacji ArcGIS Explorer Online.

 

Geoinformatyka

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na stronę oraz profil facebooka nowego kierunku Geoinformatyka prowadzonego wspólnie przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS.