Start

GIS Day 2014

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką wykorzystania informacji przestrzennej na kolejną edycję dnia Systemów Informacji Geograficznej - GIS Day 2014!

19 listopada (środa) b.r., pod patronatem firmy ESRI, odbędą się obchody  GIS Day 2014. Na UMCS program został opracowany przez studentów geoinfmatyki UMCS, którzy poprowadzą warsztaty geoinformacyjne na wydziałach Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

Impreza ta, organizowana na UMCS od 2009 roku, przyciąga rzesze uczniów, którzy zapoznają się z nowymi trendami w rozwoju Systemów Informacji Geograficznej (GIS). W tym roku uczniowie lubelskich szkół średnich również będą mogli zrobić swój pierwszy krok w technologii GIS i wykonać swoją pierwszą w życiu interaktywną mapę. Przewidziana jest również gra terenowa. Najlepsi otrzymają nagrody ufundowane przez ESRI Polska.

W tym roku obchody GIS Day w Lublinie odbędą się jednocześnie na 4 uczelniach (KUL, UP, PL i UMCS), na których zaprezentowane zostaną zastosowania GIS w naukach humanistycznych, środowiskowych, przyrodniczych i inżynieryjnych. Liczymy, że pomoże to wielu uczniom w wyborze ich drogi życiowej.

Dokładny program GIS Day 2014 w Lublinie:

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej:

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (al. Kraśnicka 2 cd)

od 9.00 do 16.00 - komputerowe warsztaty geoinformacyjne - sala 201D oraz 06D

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej)

od 9.00 do 16.00 - komputerowe warsztaty geoinformacyjne - sala 240 oraz 245

od 10.00 do 13.00 - gra terenowa - start w holu wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Zapisy na warsztaty geoinformacyjne odbywające się na UMCS - mgr Piotr Bednarczyk 81-537-68-58


Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II (Al. Racławicka 14):

11.00 - otwarcie spotkania i powitanie gości (Bogumił Szady)

11.10-11.30 Maciej Sztampke (Esri Polska), Historical GIS - synteza nowoczesnej technologii i historii

11.30-11.50 Dominik Mikiewicz (Cartomartic, Warszawa), Mapy z przeszłością

11.50-12.10 Andrzej Affek (IGiPZ, Warszawa), Zastosowanie GIS w kalibracji map dawnych

dyskusja (12.10-12.30)

12.30-12.50 Rafał Zapłata (UKSW, Warszawa), W chmurze punktów - dane ISOK a detekcja zabytków

12.50 - 13.10 Jakub Kuna (WNoZiGP, UMCS Lublin), Wirtualna Bychawa 1938 - społeczny wymiar HGIS

dyskusja (13.10-13.30)

przerwa obiadowa (13.30-15.00)

15-15.20: referat sponsorski:

Mateusz Zawadzki (GIS-Expert), Sposoby wykorzystania danych historycznych w Systemach Informacji Przestrzennej instytucji publicznych - przykłady wdrożeń firmy GIS-Expert

15.20-15.40: Jurek Fatyga (IH, KUL Lublin), GIS w geografii historycznej - przykład Iłży

15.40-16.00 Andrzej Wołoszkiewicz (HGIS Lab, KUL Lublin), Historyczny GIS dla Lubelszczyzny

16.00-16:20: Arkadiusz Borek, Tomasz Związek, (IHPAN, Warszawa), Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski

16.20-17.00 dyskusja końcowa

Strona internetowa Historical GIS: hgis.kul.lublin.pl

 

Uniwersytet Przyrodniczy:

Impreza organizowana przez Geodezyjne Koło Naukowe EQUATOR:

10:00 - 11:00 Pokaz sprzętu geodezyjnego (pomiary GPS, tachimetria)

Hol na parterze, CIW ul. Głęboka 28 (Michał Obirek, Kinga Woźniak, Adam Orzechowski)

10:10 - 10:40 Skaning laserowy fototachimetrem Leica Nova MS50

Hol przy Auli 101, Agro II ul. Akademicka 15 (Karolina Brzozowska, Marcin Grudzień, Piotr Osiński)

11:50 - 12:10 ,,Zastosowanie GIS-u w Geodezji i naukach pokrewnych"

Aula 101, Agro II ul. Akademicka 15 (Jakub Stasiak, Bartłomiej Porębski, Sylwester Tomasiewicz)

11:00 - 12:00 Konkursy i quizy wiedzy o GIS, wystawa posterów

Hol na parterze, CIW ul. Głęboka 28 (konkursy: Karolina Szymańska, Karolina Małyszek, Katarzyna Wałczuk)

( postery: Magdalena Jusiak, Bartłomiej Zaborski, Sławomir Wesołowski, Jarosław Stawarz)

12:00 - 13:00 Geocaching (odszukiwanie skarbów za pomocą odbiornika GPS, map, rysunków)

Konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsc przy stoisku GIS DAY (grupy 3-4 os.)

Okolice budynku CIW ul. Głęboka 28 (Sławomir Wesołowski, Anna Zdunek, Marcin Piętak, Monika Uss)

12:00 - 12:30 Story Maps - tworzenie mapy wycieczki

Praktyki fotogrametryczne Lwów 2014, niwelacja fragmentu wąwozu na os. Czuby

Sala 153, CIW ul. Głęboka 28 (Patrycja Pochwatka)

12:30 - 13:00 Wdrożenia Systemów Informacji Przestrzennej - prezentacja firmy GIS-EXPERT

Sala 153, CIW ul. Głęboka 28 (Prezes firmy GIS-EXPERT Łukasz Prażmo)

13:00 - 14:00 ,,Jak stworzyć prostą mapę w internecie" Projekt skierowany do uczniów gimnazjów i szkół średnich.

Konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsc ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) ilość miejsc komputerowych: 15 (z możliwością pracy w grupach 2 osobowych przy jednym komputerze ze zwiększeniem liczby miejsc do 30)
Sala 153, CIW ul. Głęboka 28 (mgr inż. Justyna Gabryszuk, mgr inż. Żanna Król)

Impreza organizowana przez Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Architektury i Ekologii Krajobrazu UP w Lublinie, we współpracy z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej:

Budynek Centrum Kongresowego przy ul. Akademicka 15 – Agro II, sala dydaktyczna nr 101.

9:00 – 9:20 – Otwarcie GIS-Day 2014 przez Pana Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki; prof. dr hab. Krzysztofa Gołackiego. Przedstawienie oferty kształcenia studentów w zakresie metod i technik GIS na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Prowadzenie obrad: dr hab. Tadeusz J. Chmielewski – opiekun Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Architektury i Ekologii Krajobrazu.

9:20 – 9:35 – Prezentacja profilu działania i oferty dydaktycznej firmy ESRI Polska –  Rafał Perzyna.

9:35 – 9:50 – Prezentacja profilu działania i oferty firmy GIS-Expert – Paweł Ciechański (absolwent UP w Lublinie).

9:50 – 10:10 – Prezentacja zastosowań GIS w pracach Roztoczańskiego Parku Narodowego – Bartłomiej Kaproń, Roztoczański Park Narodowy.

10:10 – 10:40 – Skaning laserowy fototachimetrem Leica Nova MS50; Hol przy Auli 101, Agro II ul. Akademicka 15; Karolina Brzozowska, Marcin Grudzień, Piotr Osiński – Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie.

10:45 – 11:00 – Prezentacja projektów GIS: Community Maps oraz HotSpot, realizowanych przez studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna UP w Lublinie; Opiekun naukowy projektu: dr Szymon Chmielewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

11:00 – 11:15 - Prezentacja pt.: Ocena potencjału przyrodniczo - rekreacyjnego miasta Lublin; Paulina Owczarek, Opiekun naukowy: dr Szymon Chmielewski; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

11:15 – 11:35 – Prezentacja pt.: Prognozowane zmiany krajobrazu związane z projektem budowy siłowni wiatrowych w gminie Gorzków; Anna Pawlas, Opiekun naukowy: dr Barbara Sowińska-Świerkosz; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

11:35 – 11:55 -  Prezentacja pt.: Zastosowanie GIS w geodezji i naukach pokrewnych; Jakub Stasiak, Sylwester Tomasiewicz, Bartłomiej Porębski, Opiekun naukowy: dr inż. Andrzej Mazur, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

11:55 – 12:20 - Prezentacja pt.: Przygotowanie danych w ArcMap do utworzenia bazy danych na cele inwentaryzacji kanalizacji deszczowej; Mariola Jaworska i Mikołaj Jaczyński, Opiekun naukowy: dr inż. Grzegorz Łagód, Politechnika Lubelska

12:20 – 12:50 – Konkursy i nagrody sponsorowane przez firmę ESRI Polska

12:50 – 13:00 – Informacja o 3 sesjach popołudniowych warsztatów GIS i zakończenie sesji wykładowej.

13:30 – 14:30 – Warsztaty pt.: Zastosowanie programu ArcGIS w zarządzaniu infrastrukturą techniczną; prowadzone przez mgr Łukasza Guza, Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, sala nr 210, ul. Nadbystrzycka 40B

14:30 – 15:30 – Warsztaty pt.: Wykorzystanie systemów typu GIS do przygotowania danych na cele modelowania sieci kanalizacji deszczowej; prowadzący: inż. Mariola Jaworska, inż. Mikołaj Jaczyński, Miejsce warsztatów: Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40B, sala nr 210,

16:30 – 18:30 – Warsztaty pt.: Wykorzystanie danych LIDAR w badaniu i projektowaniu krajobrazu; prowadzone przez dr Szymona Chmielewskiego z Wydziału Agrobioinżynierii UP; Miejsce warsztatów: Pracownia komputerowa Zakładu Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody UP, Felin, ul Dobrzańskiego 31, sala 031.

 

Zapraszamy do zapoznania się z mapą wydarzeń podczas GIS Day 2014 w Lublinie:

11.00 - otwarcie spotkania i powitanie gości (Bogumił Szady)

11.10-11.30 Maciej Sztampke (Esri Polska), Historical GIS - synteza nowoczesnej technologii i historii

 

11.30-11.50 Dominik Mikiewicz (Cartomartic, Warszawa), Mapy z przeszłością

11.50-12.10 Andrzej Affek (IGiPZ, Warszawa), Zastosowanie GIS w kalibracji map dawnych

dyskusja (12.10-12.30)

 

12.30-12.50 Rafał Zapłata (UKSW, Warszawa), W chmurze punktów - dane ISOK a detekcja zabytków

12.50 - 13.10 Jakub Kuna (WNoZiGP, UMCS Lublin), Wirtualna Bychawa 1938 - społeczny wymiar HGIS

dyskusja (13.10-13.30)

 

przerwa obiadowa (13.30-15.00)

 

15-15.20: referat sponsorski:

Mateusz Zawadzki (GIS-Expert), Sposoby wykorzystania danych historycznych w Systemach Informacji Przestrzennej instytucji publicznych - przykłady wdrożeń firmy GIS-Expert

 

15.20-15.40: Jurek Fatyga (IH, KUL Lublin), GIS w geografii historycznej - przykład Iłży

15.40-16.00 Andrzej Wołoszkiewicz (HGIS Lab, KUL Lublin), Historyczny GIS dla Lubelszczyzny

16.00-16:20: Arkadiusz Borek, Tomasz Związek, (IHPAN, Warszawa), Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski

16.20-17.00 dyskusja końcowa